هیچ محصولی به سبد خرید اضافه نکرده اید

آموزش های برق و الکترونیک

تقسیم بندی طول خطوط در دیگسایلنت

به نام خدا

در این قسمت از آموزش قصد داریم تا در یک شبکه تمام خطوط شبکه را در یک دسته بریزیم و سپس خطوط با طول کمتر از 50 کیلومتر را در یک دسته و خطوط با طول بزرگتر از 50 کیلومتر را در دسته ی دیگر بریزیم و تعداد آنها و نام خطوط و طول آنها را نمایش دهیم. بدین منظور از کد زیر استفاده می کنیم.

طول خطوط

در خطوط اول به تعریف چند متغیر پرداخته ایم و در خط بعد از آنها صفحه خروجی را کاملا پاک کرده ایم سپس در قسمت اول تک تک خطوط را درون یک object می ریزیم و اگر که طول این خط کمتر از مقدار مورد نظر بود آن را به مجموعه خطوط کوتاه اضافه می کنیم و در مرحله بعد تعداد آنها را شمارش می کنیم و هم زمان نام آنها را در خروجی نشان می دهیم و سپس دوباره این کار را انجام می دهیم و این بار خطوط با طول بیشتر از مقدار خاص را جدا کرده و نام آنها را در خروجی نشان می دهیم.


یک دیدگاه بگذارید

لطفا اگر سوالی خارج از موضوع این مطلب دارید آن را در فروم مطرح کنید.